A. W. Owen, Joinery & Building Contractors
Uned 3
Stâd Ddiwydiannol, Four Crosses
Porthaethwy
Ynys Môn, Gogledd Cymru
LL59 5RP
www. awowen.co.uk
chas
EBC - European Builders Confederation
constructionline
A.W. Owen
JOINERY &
BUILDING CONTRACTORS
Swyddfa Ffôn/Ffacs                    
Symudol
01248 716115
07771 870 798
Gwasanaethau
GWASANAETH CYNLLUNIO AC ADEILADU ...
    Fel y gallwn ddelio â chaniatâd cynllunio a rheolau adeiladu ar eich rhan..
    Adeiladwch cartref eich breuddwydion, neu estyniad, gan ddarparu’r holl grefftwyr cymwys.
    Cynllunio ac adeiladu eich cegin newydd, neu ystafell ymolchi.
    Wal Upvc addurnol a chyflenwi paneli nenfwd a’u gosod.
    Ailosod ffenestri a drysau Upvc
    Cyflenwi a ffitio ffenestri a drysau coed.
DYMA BE ALLWN NI EI GYNNIG I CHI  ...
    Ydych chi’n edrych am gegin osodedig lawn?
    Ydych chi’n edrych am ystafell ymolchi bendigedig?
    Ydych chi’n meddwl am gael estyniad yn lle symud tŷ?
    A oes angen ailosod ffenestri neu ddrysau?
    Ydych chi’n chwilio am arbenigwyr coed a gwaith saer?
Cliciwch  yma  i weld enghreifftiau o’n gwaith yn yr ‘oriel luniau’
Edrychwch ar y 'tystebau' gan ein cleientiaid.
Porthaethwy, Ynys Môn, Gogledd Cymru
Sefydlwyd 1983
Gwefan Ymatebol - Pobol y We
Map Safle
Cymeradwywyd gan Safonau Masnach - Buy with Confidence
Federation of Master Builders - Click to verify FMB Membership
Trustmark