A. W. Owen, Joinery & Building Contractors
Uned 3
Stâd Ddiwydiannol, Four Crosses
Porthaethwy
Ynys Môn, Gogledd Cymru
LL59 5RP
www. awowen.co.uk
chas
EBC - European Builders Confederation
constructionline
A.W. Owen
JOINERY &
BUILDING CONTRACTORS
Swyddfa Ffôn/Ffacs                    
Symudol
01248 716115
07771 870 798
Cyn
Ar ôl
Oriel
Porthaethwy, Ynys Môn, Gogledd Cymru
Sefydlwyd 1983
Gwefan Ymatebol - Pobol y We
Map Safle
Cymeradwywyd gan Safonau Masnach - Buy with Confidence
Federation of Master Builders - Click to verify FMB Membership
Trustmark