A. W. Owen, Joinery & Building Contractors
Uned 3
Stâd Ddiwydiannol, Four Crosses
Porthaethwy
Ynys Môn, Gogledd Cymru
LL59 5RP
www. awowen.co.uk
chas
EBC - European Builders Confederation
constructionline
A.W. Owen
JOINERY &
BUILDING CONTRACTORS
Swyddfa Ffôn/Ffacs                    
Symudol
01248 716115
07771 870 798
Hafan
MAE EIN GWASANAETHAU'N AMRYWIO O ...
Mae ein gwaith yn amrywio o osod ceginau ac ystafelloedd ymolchi, adeiladu estyniadau, trawsnewid croglofftydd, gweithio ar dai newydd, gwneud gwaith saer coed, ailosod/atgyweirio ffenestri /drysau Upvc.
Sefydlwyd y cwmni ym 1983 gan Andy Owen, ac ynghyd a'i weithlu crefftus, maent wedi tyfu'n gyflym, ac mae ganddynt nifer o gytundebau yn fawr a bach i gynllunio ac adeiladu, codi tai newydd, estyniadau, cabanau pren, yn ogystal â chydlynu caniatâd cynllunio a rheolau adeiladu ar ran eu cleientiaid.

Rydym yn contractio i'r sector breifat a chyhoeddus, i westai, ac i fillas gwledig unigryw fel Plas Rhianfa, ym Mhorthaethwy.  Erbyn hyn, mae'r cwmni wedi ei sefydlu, yn adnabyddus, ac yn gweithio drwy Ogledd Cymru.
Gwasanaeth Cynllunio ac Adeiladu

Caniatâd Cynllunio a Rheolau Adeiladu

Gosod Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi

Estyniadau

Trawsnewid Croglofftydd

Ystafell haul / Ystafell wydr

Tai Newydd  ... a mwy
Ystafell Ymolchi
Porthaethwy, Ynys Môn, Gogledd Cymru
Sefydlwyd 1983
Gwefan Ymatebol - Pobol y We
Map Safle
Cymeradwywyd gan Safonau Masnach - Buy with Confidence
Federation of Master Builders - Click to verify FMB Membership
Trustmark